sábado, 22 de enero de 2011

test de iniciación

pó de estrelas

os dados do reloxeiro

astrología desmentida vídeo

actividades de repaso del tema1

el fraude de Al Gore

Discurso de Stephen Hawking exercicios

video fraude científicos

presentación o universo 1º parte

presentación o universo 2º parte

Actividade 2º avaliación. vídeo.

Actividade 2º avaliación. presentación.

tema 2: o universo ( apuntes)

traballo 1º avaliación: dossier de prensa

tema 1: a ciencia e a sociedade ( apuntes)

tema 3: a terra ( teoría)

miércoles, 5 de enero de 2011

teoría da evolución

a orixe da vida

Toumai, un paso máis en la evolución

http://www.elmundo.es/elmundo/2002/graficos/jul/s2/evolucion.html

presentación a orixe do universo

el eslabón entre peces y anfibios

http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/dptos/bio/bach_1_ccmc_2010_2011/images/Animacions/evolucion/Tetrapodo.swf

os cranios de Homo sapiens más antiguos animación

http://www.elmundo.es/elmundo/2003/graficos/jun/s2/sapiens.html

animaciones los sapiens más antiguos de Europa

http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/dptos/bio/bach_1_ccmc_2010_2011/images/Animacions/evolucion/sapiens_europeo[1].swf

Evolución xeolóxica dos seres vivos

Subir Presentaciones A Slideshare

Check out this SlideShare Presentation:

presentacion deriva continental y tectónica de placas

slideshare tutorial

http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-slideshare